DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

5 Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

13/05/2016 09:40:27 S

Chia sẻ thông qua:

Từ ngày 01 - 10/5/2016, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
1. Thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Theo Nghị định 17/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 02/5/2016) việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính được áp dụng trong các trường hợp sau:
- Khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.
- Khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm.
- Khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Khoản 1 Điều 12 Nghị định 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
 
2. 6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, có 6 lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, cụ thể:
- Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thể chế quản lý nhà nước.
- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
- Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).
- Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị định 16/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/5/2016 và thay thế Nghị định 38/2013/NĐ-CP .
 
3. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016) quy định mức phí đối với khai thác khoáng sản như sau:
 
- Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3.
Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dâu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.
- Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.
- Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí đối với loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.
Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này, HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.
 
4. Quy định mới về việc thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
Nội dung này được đề cập tại Nghị định 15/2016/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.
 
5. Nghị định 14/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016), quy định cụ thể các đối tượng được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.
Theo: Thư viện pháp luật.