DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Cơ cấu tổ chức DIP Vietnam

27/01/2016 10:12:30 C

Chia sẻ thông qua:


Trụ sở Hồ Chí Minh:

-   Triển khai sản phẩm và dịch vụ theo hướng kinh doanh
-   Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp tập trung vào thị trường miền Nam và Nam Trung Bộ
-   Tư vấn, triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: Landsoft Business, Landsoft Control, CRM Plus, Motosoft, BMS Plus, TOUR Plus, ERP Plus, ...
-   Gia công, phát triển phần mềm Quản trị và các ứng dụng trên ĐTDĐ
-   Quản lý và điều hành mọi hoạt động của DIP Vietnam

Chi nhánh Hà Nội:

-   Triển khai sản phẩm và dịch vụ theo hướng kinh doanh
-   Tư vấn chiến lược, kiến trúc và lộ trình triển khai giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp tập trung vào thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-   Tư vấn, triển khai các giải pháp Quản trị cho các doanh nghiệp: Landsoft Business, Landsoft Control, CRM Plus, Motosoft, BMS Plus, TOUR Plus, ERP Plus,...


Chi nhánh Nha Trang (Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo & Phát triển phần mềm):

-   Nghiên cứu, Phân tích, Thiết kế, Xây dựng và Triển khai các phần mềm Quản trị doanh nghiệp
-   Gia công, phát triển phần mềm Quản trị doanh nghiệp

 

Xem video giới thiệu Công ty Phần mềm DIP Vietnam
Download hồ sơ năng lực công ty