DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Hội thảo đầu tư xây dựng các khu CNTT tập trung

16/11/2016 11:01:18 S

Chia sẻ thông qua:

Hội thảo do Bộ TTTT tổ chức vào hôm 10/11 vừa qua tại TP.HCM.

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2025, trong đó định hướng ưu tiên nguồn lực nhà nước và xã hội để đầu tư phát triển khu CNTT tập trung tại 3 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thu hút nguồn vốn và nhất là có các dự án CNTT lớn đã đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng, sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các khu CNTT tập trung giai đoạn vừa qua chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng và mục tiêu đề ra; sự tác động, thúc đẩy đối với ngành CNTT là chưa lớn như định hướng; chưa tạo được môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chưa thu hút được sự đầu tư, thiết lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển của các tập đoàn CNTT lớn.

"Nguyên nhân khách quan là sự suy giảm của kinh tế thế giới và chậm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam làm ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp CNTT Việt Nam (nhất là doanh nghiệp phần mềm) và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan cần phải hạn chế khắc phục, cụ thể như nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội hạn chế; các chính sách về ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung không được đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực thi; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư cho khu CNTT tập trung còn thiếu và hầu như không thực hiện", ông Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương, Bộ TTTT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư xây dựng nội dung triển khai, trong đó dự kiến sẽ hỗ trợ 7 khu CNTT tập trung cho các địa phương, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Dự kiến Trung ương sẽ hỗ trợ ban đầu từ 40-60 tỷ đồng/khu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút nguồn lực của xã hội vào các dự án này.

Theo ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, sau 15 năm phát triển khu công viên phần mềm Quang Trung, TP.HCM đang xúc tiến xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung thứ 2 tại Thành phố và xây dựng Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung tại các địa phương, trước mắt tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và kết hợp với Khu công nghệ phần mềm trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Về các chính sách thu hút đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp CNTT, ông Lê Quốc Cường đề xuất ưu tiên đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế, hải quan, cấp phép hoạt động; ưu tiên bố trí quỹ đất có vị trí thuận lợi để phát triển khu công nghiệp CNTT tập trung; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước … 

"Nguyên nhân khách quan là sự suy giảm của kinh tế thế giới và chậm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam làm ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp CNTT Việt Nam (nhất là doanh nghiệp phần mềm) và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan cần phải hạn chế khắc phục, cụ thể như nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội hạn chế; các chính sách về ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung không được đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực thi; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư cho khu CNTT tập trung còn thiếu và hầu như không thực hiện", ông Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương, Bộ TTTT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư xây dựng nội dung triển khai, trong đó dự kiến sẽ hỗ trợ 7 khu CNTT tập trung cho các địa phương, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Dự kiến Trung ương sẽ hỗ trợ ban đầu từ 40-60 tỷ đồng/khu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút nguồn lực của xã hội vào các dự án này.

Theo ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, sau 15 năm phát triển khu công viên phần mềm Quang Trung, TP.HCM đang xúc tiến xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung thứ 2 tại Thành phố và xây dựng Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung tại các địa phương, trước mắt tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và kết hợp với Khu công nghệ phần mềm trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Về các chính sách thu hút đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp CNTT, ông Lê Quốc Cường đề xuất ưu tiên đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế, hải quan, cấp phép hoạt động; ưu tiên bố trí quỹ đất có vị trí thuận lợi để phát triển khu công nghiệp CNTT tập trung; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước …