DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3)

22/03/2015 11:21:09 S

Chia sẻ thông qua:

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 3)
Bao gồm các nội dung về thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường; chính sách thuế; các vi phạm về hóa đơn; hoàn trả lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân...
- Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 2)
- Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 1)

CV 1087/GSQL-GQ1 ngày 6-11: Về thủ tục hải quan.

CV 3647/TCT-CS ngày 31-10: Giải đáp vướng mắc về thuế tài nguyên.

CV 3692/TCT-CS ngày 4-11: Về việc chính sách thuế.

CV 3702/TCT-CS ngày 4-11: Giải đáp vướng mắc về thuế tài nguyên.

CV 3703/TCT-CS ngày 4-11: Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường.

CV 3704/TCT-CS ngày 4-11: Về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.

CV 3706/TCT-CS ngày 4-11: Xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn.

CV 3707/TCT-CS ngày 4-11: Về việc hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

CV 3708/TCT-HTQT ngày 4-11: Chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào.

CV 3713/TCT-CS ngày 4-11: Chính sách ưu đãi tiền thuê đất.

CV 3721/TCT-DNL ngày 5-11: Xác định doanh thu để tính thuế giá trị giá tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài.

CV 3723/TCT-KK ngày 5-11: Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

CV 3786/TCT-CS ngày 12-11: Về việc thuế tài nguyên nước.

CV 3800/TCT-CS ngày 12-11: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

CV 3802/TCT-CS ngày 12-11: Về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV 3803/TCT-CS ngày 12-11: Hóa đơn thiếu nội dung.

CV 6575/TCHQ-GSQL ngày 6-11: Quản lý, sử dụng camera giám sát.

CV 6619/TCHQ-TXNK ngày 8-11: Thực hiện nội dung Công văn 6050/TCHQ-TXNK.

CV 6737/TCHQ-TXNK ngày 11-11: Sửa đổi Danh mục rủi ro về giá và mức giá kiểm tra.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)