DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1)

27/03/2015 11:21:09 S

Chia sẻ thông qua:

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu; hợp đồng lao động; quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới ...

TTLT 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18-10: Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.

TT 16/2013/TT-BXD ngày 16-10: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

CT 23/CT-TTg ngày 27-10: Về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015. 

TT 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25-10: Hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động.

TT 34/2013/TT-BYT ngày 28-10: Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

TT 35/2013/TT-BYT ngày 30-10: Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh.

TT 38/2013/TT-BGTVT ngày 24-10: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

NĐ 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10: Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

NĐ 144/2013/NĐ-CP ngày 29-10: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bạo hành trẻ em bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh: internet

NĐ 145/2013/NĐ-CP ngày 29-10:

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

NĐ 146/2013/NĐ-CP ngày 30-10: Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

NĐ 147/2013/NĐ-CP ngày 30-10: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

NĐ 148/2013/NĐ-CP ngày 30-10: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

TT 148/2013/TT-BTC ngày 25-10: Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg.

TT 149/2013/TT-BTC ngày 29-10: Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

TT 150/2013/TT-BTC ngày 29-10: Hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

TT 152/2013/TT-BTC ngày 29-10: Sửa đổi, bổ sung TT 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

CV 4281/BHXH-CSXH ngày 29-10: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

CV 7777/BGDĐT-GDTX ngày 24-10: Hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

CV 7845/BGDĐT-TCCB ngày 28-10: Nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2013.

CV 8993/VPCP-KGVX ngày 26-10: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân.

CV 9056/VPCP-KTTH ngày 29-10: Xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều hồi hương.

Còn tiếp...