DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 2)

26/03/2015 11:21:09 S

Chia sẻ thông qua:

Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 2)
bao gồm các nội dung về chính sách hỗ hộ nghèo ở ĐBSCL; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ; hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em; xử phạt về tài nguyên nước...
- Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 3)
- Văn bản mới nhận từ ngày 28-10 đến 2-11 (phần 1)

TT 03/2013/TT-UBDT ngày 31-10: Hướng dẫn quyết định 29/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ, giải quyết đất ở, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn ở ĐBSCL.

TT 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10: Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

TTLT 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10: Về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

TT 37/2013/TT-BGTVT ngày 24-10: Quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thùy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

QĐ 44/2013/QĐ-UBND HN ngày 16-10: Ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QĐ 46/2013/QĐ-UBND ngày 16-10: Bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 55a/2013/QĐ-TTg ngày 4-10: Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

QĐ 61/2013/QĐ-TTg ngày 25-10: Cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

QĐ 62/2013/QĐ-TTg ngày 25-10: Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

NĐ 142/2013/NĐ-CP ngày 24-10: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

TT 147/2013/TT-BTC ngày 23-10:

Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

NĐ 149/2013/NĐ-CP ngày 31-10: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

CV 1723/TTg-KTN ngày 22-10: Hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

QĐ 1959/QĐ-TTg ngày 29-10: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020.

QĐ 1963/QĐ-TTg ngày 30-10: Cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2014 cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

QĐ 1981/QĐ-TTg ngày 31-10: Xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

CV 2214/BXD-QLN ngày 23-10: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

CV 4302/BTNMT-TCMT ngày 29-10: Triển khai thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT.

CV 8884/VPCP-KTN ngày 23-10: Báo cáo Quốc hội tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất ở và tài sản khác gắn liền với đất.

CV 14733/BTC-QLCS ngày 30-10: Bán hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

 Còn tiếp...