DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1)

24/03/2015 11:21:09 S

Chia sẻ thông qua:

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật; quản lý chi phí khảo sát xây dựng; xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; công việc không được sử dụng lao động nữ...

TTLT 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-10: Hướng dẫn quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính.

TT 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31-10: Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

TT 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 1-11: Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật.

TT 17/2013/TT-BXD ngày 30-10: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

CT 17/2013/CT-UBND TP ngày 31-10: Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TT 18/2013/TT-BXD ngày 31-10: Sửa đổi, bổ sung TT 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

TT 25/2013/TT-BCT ngày 29-10: Về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

TT 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10: Ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.

TT 26/2013/TT-BCT ngày 30-10: Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

TT 31/2013/TT-BTNMT ngày 23-10: Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai.

TT 32/2013/TT-BTNMT ngày 25-10: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

TT 39/2013/TT-BGTVT ngày 1-11: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

TT 40/2013/TT-BGTVT ngày 1-11:

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới.

CT 75/CT-BTTTT ngày 31-10: Tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế.

NQ 117/NQ-CP ngày 1-11: Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013.

NĐ 150/2013/NĐ-CP ngày 1-11: Sửa đổi, bổ sung NĐ 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

NĐ 151/2013/NĐ-CP ngày 1-11: Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

NĐ 152/2013/NĐ-CP ngày 4-11: Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch.

TT 154/2013/TT-BTC ngày 1-11: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

CV 397/TB-VPCP ngày 5-11: Về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

CV 1757/TTg-KTTH ngày 31-10: Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

QĐ 1976/QĐ-TTg ngày 30-10: Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

TB  2309/TB-KBNN ngày 1-11: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013.

CV 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31-10: Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

CV 4270/LĐTBXH-KHTC ngày 4-11: Hướng dẫn thực hiện công tác điều dưỡng người có công năm 2013. 

CV 4409/BHXH-CSXH ngày 1-11: Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/07/2013.

CV 4281/BHXH-CSXH ngày 29-10: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

CV 8094/UBND-QHXDGT HN ngày 29-10: Quản lý chất lượng công trình hè đường.

CV 8134/UBND-QHXDGT HN ngày 31-10: Tăng cường công tác quản lý chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

 Còn tiếp...