DIP Vietnam - Hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thông minh, chính xác, tối ưu nhất và chi phí đầu tư hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh và quy mô của từng doanh nghiệp để luôn là "điểm dừng của sự lựa chọn" từ phía Quý khách hàng.

Văn hóa Doanh nghiệp tại DIP Vietnam

27/01/2016 10:21:17 C

Chia sẻ thông qua:

VĂN HÓA TẠI DIP VIETNAM

Cam kết - Tự - Tâm – Công – Minh
Cam kết: Tôi cam kết nỗ lực hết mình cho thành công. Tôi cam kết luôn luôn gắn bó với Tầm nhìn, Sứ mệnh, Văn hóa và thành công của DIP Vietnam, với đội ngũ, với khách hàng của DIP Vietnam.
Tự: Cả tập thể đều tự giác, tự chủ động làm việc, tự học, tự lực,… với tinh thần luôn được tự do suy nghĩ, các bộ phận, các Cty con, Cty liên kết tự động vận hành theo quy luật tự nhiên, đặc biệt ứng dụng đạo phật để ứng xử với cộng sự, với khách hàng và với đối tác.
Tâm: Toàn hệ thống phải có tâm thế có thái độ và tư duy tích cực, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Công: Công bằng, mọi người có cơ hội phát triển như nhau, được hưởng thành quả theo đúng năng lực và sự đóng góp cho doanh nghiệp.
Minh: Minh bạch, toàn thể nhân viên, nhà đầu tư được tiếp cận thông tin kết quả kinh doanh, tài chính một cách tối đa. Mọi cơ chế chính sách phải rõ ràng, minh bạch.